Ochrona Przeciwpożarowa

Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
- instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
- dokument zabezpieczenia przed wybuchem
- plany ewakuacyjne
- dobór sprzętu przeciwpożarowego
- oznakowanie na terenie zakładu
- systemy detekcji gazów
- szkolenia dla pracowników